Yan-Mei Dou

On Sep 22, 2011

Graduate Student

Center for Bioinformatics

Life Science College

Peking University

Contact

E-mail: douym@mail.cbi.pku.edu.cn

Address

Room 314

Wang Ke-Zhen Building

Peking University

Beijing, P. R. China,

100871

Degrees, Qualifications:

2007-2011,University of Science and Technology Beijing

Research interests


  • Zhao HQ, Zhang P, Gao H, He X, Dou Y, Huang AY, Liu XM, Ye AY, Dong MQ, Wei L.Profiling the RNA editomes of wild-type C. elegans and ADAR mutants. Genome Res.2015 Jan;25(1):66-75. doi: 10.1101/gr.176107.114. Epub 2014 Nov 4
  • Zhao HQ, Zhang P, Gao H, He X, Dou Y, Huang AY, Liu XM, Ye AY, Dong MQ, Wei L.Profiling the RNA editomes of wild-type C. elegans and ADAR mutants. Genome Res.2015 Jan;25(1):66-75. doi: 10.1101/gr.176107.114. Epub 2014 Nov 4